Menu

BİBSON® YÖNTEMİ NEDİR?

BİBSON®; tüm Alışkanlıkların yönetiminde (alışmak, kontrol altına almak, değiştirmek, azaltmak, bırakmak) kullanılan, bilimsel geçerliği ispatlanmış Dünyadaki İLK ve (22 yıldan beri) TEK Alışkanlık Dönüşüm Yöntemidir.

Yöntemin kısa gelişim öyküsü şöyledir;

Sigara, alkol, uyuşturucu, kumar, obezite ve şiddet başta olmak üzere; hayatın her evresinde insanca yaşam kalitesini etkileyen, daha birçok kronik ve yaygın sorunun; özü, esası ve temelinin bir “ALIŞKANLIK” olduğunu tespit eden Klinik Psikolog Yalçın Kireççi, meslek yaşamını bu konuyu araştırmaya adadı.

Eğer “Alışkanlık” kavramının insan hayatındaki yeri, rolü ve görevleri tam olarak anlaşılır ve bu konuda bir çözüm yöntemi üretilebilirse, İNSANLIK adına önemli bir hizmet olacağına inandı.

Elde edilen veriler ışığında 1992 yılında “BİBSON® Yöntemi” oluşmaya başladı. Dokuz adımlık gözlem, tespit ve ispat aşamasını şöyle ifade etmektedir:

  1. “ALIŞKANLIK”, Kişilik ve Benliğimizin yapı taşıdır. Olmak zorundadır.
  2. O halde tüm Alışkanlıkların BİR TEK “Zihin İşleyiş Sistemi” olması gerekir.
  3. Alışkanlığın Zihin İşleyiş Sisteminin A’dan Z’ye “Bütünsel Bağlantıları” ortaya çıkarıldığında; Alışkanlıkları yönetmek mümkün ve kolay olacaktır.
  4. Alışkanlıkların oluşmasında “Bellek İzi Bağlantısı (BİB)” temel birimdir.
  5. Bu iddiayı/ hipotezi doğrulamak için teori olarak formüle edip, geçerliğinin bilimsel mantık kurallarına göre ispatlanması gerekir. Böylece “Alışkanlık Yönetim Prosedürü” de ortaya çıkmış olacaktır.
  6. Bir Alışkanlığı bırakmak, “BİB”lerin işlevine SON vermek olacağına göre; adı “BİBSON® Alışkanlık Dönüşüm Yöntemi” olmalıdır.
  7. Teorinin adı “BİBSON® Alışkanlık Teorisi” oldu. Teorinin tüm Alışkanlıklar için geçerliğini ispatlayan ve yönetimini sağlayan 26 madde olarak belirlenen yasa bütünlüğü, “BİBSON® Alışkanlık Yasası” olarak psikoloji bilim tarihinde yerini aldı.
  8. “BİBSON®” bir Hizmet Markası olarak 09/10/1997 tarihinde Türk Patent Enstitüsünde, 197520 sıra numarasıyla tescil edildi.
  9. Bütün bu iddiaların ispatı ve Alışkanlık Olgusunun A’dan Z’ye tüm yönlerinin irdelemesi de yapılarak; “Sigara ve Alışkanlık Yasaları” isimli, Nisan 2004 baskılı, 460 sayfalık kitapla yayınlandı. ISBN: 975-288-969-7

SONUÇ: Bilimsel mantık kurallarına göre hipotezi, teorisi, 26 maddelik ispatlanmış yasası ve yönetim prosedürü olan Dünyadaki İLK ve TEK Alışkanlık Değişim Yöntemi BİBSON® olmuştur.

“BAĞIMLILIK” olarak tanımlanan her olgu, “ALIŞKANLIK” olgusunun bir derecesi olduğu için; BİBSON® YÖNTEMİ tüm Bağımlılıkların yönetiminde de aynı işlevselliğe sahiptir.

Alışkanlığın türü, derecesi ve devam süresi her ne olursa olsun;

BİBSON® YÖNTEMİ ile birkaç saat içinde bırakılması mümkündür.

Bunlar için sitenin ilgili bölümlerini inceleyebilirsiniz.

*****