Menu

BIRAKMA GARANTİSİ/ BAŞARI ORANI

Bize en çok sorulan iki soru; Bırakma Garantisi veriyor musunuz? Başarı Oranınız % kaç? Şu an Siz de bu soruların cevabını arıyorsunuz…

Peşin söyleyelim; %99 bırakma garantisi veriyoruz. %1 açık kapı bırakmak iyidir. Başarı oranı; %75-99 arasında değişiyor. Gerekli şartlar yerine getirildiğinde, isteyene %100 başarı garantisi verebilmekteyiz. Bu konuda iddialıyız…

Şimdi bu peşin sözlerin ve rakamların içini dolduralım, boş laf olmasın.

İnsanoğlu her girişiminde, başarı sayılan bir sonuç BEKLER. Beklenen sonuç için de garanti ve güvence ARAR. Ödeyeceği her bedel için karşılık almak ister. Bu doğal bir haktır. Hayal kırıklığı yaşamak istemez. Aldanmak ve aldatılmak istemez.

BİBSON® bir “Alışkanlık Değişim Yöntemi”dir. İspatlanmış iddiası budur. Bir Yöntemin “Garanti Verebilmesiiki kritere bağlıdır; Geçerlilik ve Güvenirlik. Peki bu Geçerlilik ve Güvenirlik denen şey nedir?

Geçerlilik: Bir Yöntemin (BİBSON®); bahsi geçen konuda (sigara alışkanlığının yönetimi) işe yarar olması, söylenen etkiyi/ değişimi gösteriyor olması, uygun ve uygulanır olması, uygulandığında beklenen sonuçların alınabilir olması, konusunda kabul ve itibar görür olmasıdır.

(Eğer yöntemin geçerli olduğu iddia ediliyorsa; hangi şartlarda, hangi ölçüde işe yaradığının da her an pratikte uygulanarak sonuçlarıyla ispat ediliyor olması gerekir. Yap göster ilkesi.)

Güvenirlik: Bahsi geçen Yöntemin (BİBSON®); bu konuda (sigara alışkanlığının yönetimi) sorunu olan kişiler(c)e uygulandığında, alınan/verilen her sonucun tutarlılık derecesidir. Aynı zamanda, riskler ya da yan etkiler taşıyıp taşımadığıdır.

(Eğer riskler/ yan etkiler ve tutarsızlıklar var ise; hangi şartlarda, hangi ölçüde olup olmadığının izleme ve takip sonuçlarıyla tespit edilmesi gerekir. Bu bilimsel ve etik bir sorumluluktur.)

Her iki kriterin tanımından da anlaşılacağı üzere; garanti verebilme ve başarı oranı, Geçerlilik ve Güvenirlik test sonuçlarıyla belirleniyor.

BİBSON®; tüm Alışkanlıkların yönetiminde (Kontrol altına almak, değiştirmek, azaltmak, bırakmak) kullanılan, bilimsel geçerliliği ve güvenirliği ispatlanmış Dünyadaki İLK ve TEK Alışkanlık Değişim Yöntemidir. 24 yıllık takip sonuçları vardır. Her alışkanlık için sürekli test edilmeye devam ediliyor. Çünkü bizim işimiz bu.

BİBSON® YÖNTEMİ’nin bilimsellik çalışması kitap olarak yayınlanarak; 26 maddelik “BİBSON® Alışkanlık Yasası” psikoloji bilim tarihine kazandırılmıştır. (Yalçın Kireççi; Sigara ve Alışkanlık Yasaları. 2004/ 460 sayfa, ISBN: 975-288-969-7)

SONUÇ?

BİBSON® YÖNTEMİ, %99 bırakma garantisi veriyor. Bu “Yöntem Garantisi” olup, “Bireysel Garanti” değildir. Bu nedenle başarı oranı %75-99 arasında değişiyor diyoruz. 24 yıllık başarı ortalaması, %80’in üzerindedir. 

Başarı oranının değişme sebebi nedir?

Bu soruya, “BİBSON® Alışkanlık Yasası”nın 21. maddesi ile cevap verelim.

Madde 21: Bir alışkanlığa son verme girişiminin başarılı olması, aşağıdaki faktörlerin tamamına bağlıdır.

  1. a) Kişinin o Alışkanlığa son verme istek ve kararlılığı; niyeti.
  2. b) Kişinin bu değişimden beklentisi; motivasyonu.
  3. c) Kişinin zihnin doğal işleyiş sistemiyle ilgili bilgi ve beceri seviyesi; iradesi.
  4. d) BİBSON® Alışkanlık Yasası’nın bilinmesi ve doğru uygulanması; yöntem.

Ayrıca; değişimde tüm inisiyatifin kişinin kendi elinde olduğu, eğitim, algı ve Bilinç seviyesi gibi etkenlerin de sonucu belirlediği dikkate alındığında; başarı oranının %75-99 arasında değişmesi doğaldır…